Gdzie montuje się oświetlenie awaryjne?

W wielu obiektach wymagane są dodatkowe systemy zabezpieczeń, które zwiększą bezpieczeństwo ludzi przebywających na ich terenie. Dotyczy to w szczególności obiektów, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób. Jako przykład należy tutaj wymienić hale sportowe, filharmonie, kina, galerie czy urzędy. Szczegółowa lista miejsc, gdzie stosowane muszą być dodatkowe urządzenia i zabezpieczenia przeciwpożarowe zawarta jest w obowiązujących […]

Czytaj dalej