Pozytywna koniunktura gospodarcza wpływa na wzrost pensji osób zatrudnionych na etacie czy innych formach umów. Dzięki temu coraz więcej osób żyje w tak zwanej klasie średniej, która jest w stanie egzystować na całkiem przyzwoitym poziomie. Takie osoby są w stanie nabywać dobra oraz usługi, których na rynku jest coraz więcej. W ten sposób napędzana jest gospodarka.

Jak wypracować stałe dochody z inwestycji?

dochód pasywnyNiemniej jednak żeby spełniać swoje marzenia oraz kupować kolejne rzeczy niezbędne jest źródło przychodu, które to umożliwi. W przypadku osób pracujących na etacie tym źródłem są właśnie pieniądze płacone przez zatrudniającego za ich czas. Inną formą rozliczenia może być umowa o dzieło, umowa zlecenie czy kontrakt. We wszystkich wymienionych systemach rozliczenie następuje w oparciu o ilość wypracowanych godzin. W takim przypadku osoba żeby zarabiać musi pracować. Niemniej jednak nie zawsze tak musi to wyglądać. Istnieje bowiem pojęcie takie jak dochód pasywny, który jest osiągany niezależnie od tego ile godzin przepracuje dana osoba czy gdzie się ona w danym momencie znajduje. Dochód pasywny jest generowany niezależnie od ilości poświęconego w danym okresie czasu. Przykładem dochodu pasywnego może być czynsz najmu od nieruchomości, który jest płacony przez wynajmującego. Kolejnym dobrym przykładem mogą być inne inwestycje, które generują dochód przez długi okres czasu.

Jednym słowem jest to sytuacja, w której raz włożona praca czy zainwestowany czas skutkuje stałym zwrotem przez długi okres niezależnie od późniejszego zaangażowania czasu. Osoby, które są w stanie wypracować sobie taki model życia mogą bez problemu podróżować po świecie czy realizować swoje pasje. Nie muszą one bowiem codziennie stawiać się w tym samym miejscu w celu wyrobienia określonej ilości godzin, za które dostaną zapłatę.