Spawanie łukiem plazmowym jest podobne do GTAW, ale wykorzystuje mniejszy łuk, co zwiększa precyzję spawania. Używa także innej latarki, osiągając znacznie wyższe temperatury. Gaz jest pod ciśnieniem wewnątrz różdżki, tworząc plazmę. Plazma jest następnie jonizowana, dzięki czemu przewodzi elektryczność. Pozwala to na tworzenie łuku, wytwarzając niewiarygodnie wysokie temperatury, które mogą stopić metale podstawowe.

Czy lutospawanie to dobry pomysł?

nowa spawarka do lutospawaniaUmożliwia to spawanie łukiem plazmowym bez wypełniacza, co jest kolejnym podobieństwem do spawania TIG. Ten rodzaj spawania pozwala na głęboką penetrację spoiny wąskimi spoinami, zapewniając estetyczne spoiny, a także wysoki poziom wytrzymałości. Ponadto możliwe są również wysokie prędkości spawania. Spawanie atomowe wodorem jest niezwykle wysoką formą spawania, która była znana jako spawanie łukowo-atomowe. Wykorzystuje je każda nowa spawarka do lutospawania. Ten rodzaj spawania polega na zastosowaniu wodoru w osłonie dwóch elektrod wykonanych z wolframu. Może osiągnąć temperaturę wyższą niż temperatura palnika acetylenowego i może być wykonywany z metalem wypełniającym lub bez niego. Jest to starsza forma spawania, która w ostatnich latach została zastąpiona spawaniem MIG. Electroslag jest to zaawansowany proces spawania, który służy do łączenia cienkiej krawędzi dwóch metalowych płytek razem w pionie. Zamiast nałożenia spoiny na zewnątrz złącza, nastąpi ono pomiędzy krawędziami dwóch płyt. Drut elektrody miedzianej jest podawany przez metalową rurkę prowadzącą do materiałów eksploatacyjnych, która będzie działać jako metal wypełniający.

Po wprowadzeniu elektryczności powstaje łuk, a spaw zaczyna się od spodu szwu i powoli przesuwa się w górę, tworząc spoinę w miejscu szwu. Jest to zautomatyzowany proces wykonywany maszynowo. W przeciwieństwie do lutowania twardego i lutowania, które nie topią metalu podstawowego, spawanie jest procesem o wysokiej temperaturze, który topi materiał podstawowy.