Przemiany technologiczne wymusiły stosowanie nowoczesnych rozwiązań wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp do zdobyczy ludzkości. Największy postęp dokonuje się szczególnie w sektorze elektroniki użytkowej. Obecnie większość ludzi posiada w swojej kieszeni telefon, który dysponuje większą mocą obliczeniową niż komputer stacjonarny sprzed kilku lat.

Regulacja prądu ładującego akumulator urządzenia

regulator ładowaniaObrazuje to postęp technologiczny, który się dokonuje. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań umożliwiających coraz bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych podzespołów. Jednym z najważniejszych z punktu widzenia konsumenta jest obecnie dostęp do urządzenia. Wiąże się to z czasem pracy na jednym ładowaniu, który powinien być jak najdłuższy. Bateria w urządzeniach przenośnych jest więc jednym z wyznaczników decydującym o zakupie danego przedmiotu. Wiedząc o tym producenci stosują w swoich wyrobach układy takie jak chociażby regulator ładowania, które mają zwiększyć żywotność baterii. Poprzez odpowiednie parametry ładowania jest osiągana większa sprawność w poszczególnych punktach procesu co przekłada się na bardziej optymalne wykorzystanie ogniwa a co za tym idzie jego dłuższą żywotność. Warto dodać, że jednymi z najważniejszych parametrów dotyczących ładowania akumulatorów w urządzeniach przenośnych są chociażby napięcie oraz prąd ładowania. Każdy akumulator przenośny jest ładowany przy pomocy napięcia stałego.

Regulatory ładowania dostosowują natomiast natężenie prądu, który płynie przez ogniwo. W pierwszej fazie cyklu następuje ładowanie z maksymalną mocą. Stan ten dotyczy zakresu od zera do około osiemdziesięciu procent pojemności nominalnej akumulatora. Pozostałe dwadzieścia procent jest ładowane z wykorzystaniem niższego natężenia prądu, który zapewnia bezpieczeństwo całego procesu.