Badanie metalu jest badaniem mikrostruktury wszystkich typów stopów metali. Można ją dokładniej zdefiniować jako dyscyplinę naukową do obserwacji i określania struktury chemicznej i atomowej oraz przestrzennego rozkładu składników, wtrąceń lub faz w stopach metalicznych. Dzięki temu te same zasady można zastosować do opisu dowolnego materiału.

Badanie struktury metalu za pomocą badań makroskopowych

metalograficzne badania makroskopoweDo ujawnienia mikrostrukturalnych cech metali stosuje się różne techniki. Większość badań przeprowadza się przy użyciu padającej mikroskopii świetlnej w trybie jasnym, ale inne mniej powszechne techniki kontrastowania, takie jak ciemne pole lub różnicowy kontrast interferencyjny, oraz stosowanie trawienia kolorowego, które poszerzają zakres mikroskopii świetlnej dla zastosowań metalograficznych. Badania jakimi są metalograficzne badania makroskopowe pozwalają określić krytyczne właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie lub wydłużenie, jak również inne właściwości termiczne lub elektryczne, które są bezpośrednio związane z mikrostrukturą. Znajomość zależności między mikrostrukturą a właściwościami makroskopowymi odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu i wytwarzaniu materiałów, a to z kolei jest ostatecznym celem metalografii. Analiza mikrostruktury materiału pomaga w określeniu, czy materiał został przetworzony prawidłowo, a zatem jest zwykle krytycznym zagadnieniem w wielu gałęziach przemysłu. Podstawowymi etapami prawidłowego badania metalograficznego są: pobieranie próbek, przygotowanie próbek (cięcie, montaż, szlifowanie planarne, szlifowanie wstępne i końcowe, wytrawianie), obserwacja mikroskopowa, obrazowanie cyfrowe i dokumentacja oraz ekstrakcja danych ilościowych za pomocą metod analizy stereologicznej lub obrazu.

Techniki te są często stosowane w rutynowej kontroli jakości, a także w analizie uszkodzeń lub badaniach naukowych. Techniki te są na ogół wstępem do obserwacji mikroskopowej, ale czasami są używane samodzielnie jako kryterium akceptacji lub odrzucenia badanego materiału.