TSR, a więc terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to jeden z wielu modeli leczenia uzależnień, który jednak wyróżnia się podejściem do klienta oraz modelem uzależnienia. Ten rodzaj terapii niejako stoi w opozycji do dotychczasowych rozwiązań w terapii uzależnień, która jest trudnym, żmudnym i bolesnym dla klienta procesem. 

Leczenie uzależnień w założeniach TSR

terapia uzależnieńDefinicja uzależnienia jest bardzo prosta, w przeciwieństwie do realnego jego obrazu. Jest to bowiem przymus zażywania danej substancji bądź wykonywania określonej czynności. W rzeczywistości jest to ogromna tragedia samego uzależnionego, jak i wszystkich bliskich mu osób. W większości przypadków zaprzestanie zażywania substancji jest niemożliwe bez odpowiedniego leczenia w ośrodku. Terapia uzależnień skoncentrowana na rozwiązaniach ma kilka podstawowych, choć nieco zaskakujących założeń. Przede wszystkim w tym nurcie nie uznaje się uzależnienia jako choroby, a osoby leczące się to nie są pacjenci, tylko klienci. Po drugie, wiedza o przeszłości i trudnościach, które doprowadziły do uzależnienia nie jest potrzebna do poprawy jakości życia. Kolejna kwestia to w pełni indywidualne podejście do klienta, który sam decyduje o celach i przebiegu terapii, a terapeuta jest pomocnikiem, który wspiera go w podejmowaniu jego własnych decyzji. Najważniejsze w terapii są zasoby klienta, czyli jego mocne strony, które sprawiają, że on sam ma siłę do uwolnienia się od uzależnienia. Kolejna kwestia jest taka, że nie ma klientów bez żadnych zasobów, niektórym trzeba tylko pomóc je dostrzec.

Zamknięta terapia uzależnień może być różnie rozumiana i interpretowana, a zależne jest to od nurtu w jakim jest osadzona i od terapeutów, którzy ją prowadzą. Często jest tak, że osoba uzależniona wędruje po wielu ośrodkach zanim odnajdzie taki, który w pełni jej odpowiada pod kątem podejścia, celów i sposobów pracy.