Poziom danego gospodarstwa zajmującego się hodowlą trzody gospodarskiej, przede wszystkim zależy od tego jakie rozwiązania zostanie kwestia procesu karmienia trzody. To właśnie jakość pasz oraz to w jaki sposób i w  jakim czasie dostarczane będzie pożywienie zwierzętom w największym stopniu przekłada się na to jaka wydajna będzie to hodowla. Jakie zatem rozwiązania warto stosować ustalając przebieg procesu karmienia trzody hodowlanej?

Wykorzystanie paszociągów, worków do sianokiszonek w gospodarstwach rolnych

worki do sianokiszonkiRozplanowując proces karmienia trzody hodowlanej należy wziąć pod uwagę zarówno rodzaj paszy, który to powinien być dostosowany do rodzaju hodowanych zwierząt, jak i sposób dostarczania paszy zwierzętom. Jeśli chodzi o pasze, to zasadniczo w przypadku wszystkich zwierząt hodowlanych, a zwłaszcza w przypadku  bydła mlecznego dobrze sprawdzają się kiszonki paszowe. Do przygotowania tego rodzaju paszy wykorzystuje się worki do sianokiszonki i różne rodzaje roślin zielonych. Jeśli pasza ma być wysokiej jakości i ma smakować zwierzętom, konieczne jest dobranie zarówno odpowiedniej mieszanki roślin jak odpowiednich rozwiązań umożliwiających ich ubicie i ukiszenie. Jeśli chodzi natomiast o sposób karmienie zwierząt hodowlanych to najlepszym rozwiązaniem są tutaj paszociągi. Paszociąg to zasadniczo zautomatyzowany system, który umożliwia za pomocą specjalnej linii transportowanie paszy do wszystkich stanowisk karmienie w gospodarstwie. Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje, że karmienie będzie odbywać się w odpowiednim czasie i w równych odstępach czasu, jednak należy się liczyć z tym, że taki system nie zawsze da się wybudować, dlatego warto także wziąć pod uwagę paszowozy.

Zastosowanie odpowiednich systemów karmienia zwierząt jak i dobranie odpowiedniego rodzaju paszy jest bardzo ważne. Warto dlatego wiedzieć jakie rozwiązania się najlepiej sprawdzają.