Bezpieczeństwo jest obecnie jedną z najważniejszych kwestii w miejscach zbiorowego przebywania ludności. W nowoczesnych obiektach stosowane są systemy alarmowe oraz technologie umożliwiające jednoznaczną identyfikację zdarzeń. Do tego celu używana jest rejestracja oraz przesył obrazu w czasie rzeczywistym.

Zalety i wykorzystanie technologii przemysłowych

telewizja przemysłowaDzięki najnowszym rozwiązaniom przesyłany obraz zawiera odpowiednią ilość szczegółów do jednoznacznej oceny sytuacji. Jest to wykorzystywane na przykład w służbach interwencyjnych, gdzie na podstawie analizy obrazu operator dokonuje decyzji w które miejsce wysłać patrol czy grupę interwencyjną. Technologie takie jak telewizja przemysłowa w znacznej mierze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa osób i mienia. Odkąd monitoring upowszechnił się na większą skalę odnotowano spadek liczby przestępstw, które są dokonywane w miejscach publicznych. Dzięki rozwojowi technologii w przypadku zaobserwowania zdarzeń niebezpiecznych lub niepożądanych dyspozytor może w czasie rzeczywistym zarządzić interwencję. Grupa interwencyjna dociera na miejsce przeważnie w czasie kilku minut. Dzięki monitoringowi i telewizji przemysłowej wykrycie i identyfikacja zdarzenia trwa przeważnie kilka sekund. Wszystko to przyczynia się do szybkiego podjęcia niezbędnych działań co zwiększa szanse zapobiegnięciu eskalacji konfliktu. Telewizja przemysłowa jest również wykorzystywana w przedsiębiorstwach prywatnych, gdzie spełnia rolę zabezpieczenia obiektu.

Dzięki rejestracji obrazu możliwe jest zaobserwowanie działań niepożądanych lub awarii maszyn. Podgląd na zakład pracy poprawia przepływ informacji oraz zapewnia odpowiednie warunki i bezpieczeństwo przeprowadzania działań produkcyjnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości możliwa jest natychmiastowa interwencja co zapobiega niebezpiecznym sytuacjom.